Vasa poruka je uspesno poslata. Podaci koji su poslati su :